Geen dierder plek …

GeendierderNaar de film

Drie Zeeuwse inwoners vertellen over wonen in Zeeland. Mw. van Stuijvenberg woont al meer dan twintig jaar op Schouwen-Duiveland, Sandra Passchier is er geboren en gaat binnenkort naar de randstad, terwijl Jeffrey Korb sinds twee jaar plattelander is geworden.
Kijk en luister mee op ZeeTeeVee.nl
Geen van drieën beheersen ze het Zeeuwse volkslied. daarom hierbij de tekst én via de Zeeuwse Bibliotheek, de melodie.

Zeeuws volkslied

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d’aloude Eendracht woont,
En welvaart ’s landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem;
‘Ik worstel moedig en ontzwem!’
Het land, dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d’eeuwen door;
Waarvan in de historieblaxean,
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt,
den onverschrokken Naerebout.
Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
Wij dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.
Wij hebben slechts één enk’le keus:
‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

Bij de Zeeuwse bibliotheek is meer informatie beschikbaar over het Zeeuws volkslied, inclusief een geluidsfragment.